Giá trị của Chúng tôi Thúc đẩy các Quyết định của Chúng tôi

Phương pháp Tiếp cận của Chúng tôi đối với Tính bền vững

Con người của Chúng tôi với Trái tim và Lòng gan dạ

metis SOLAR

Read More

metis WIND

Read More

metis ESS

Read More

metis SOLAR

metis WIND

metis ESS

DỰ ÁN TOÀN CẦU

Các Dự án của chúng tôi đưa Con người và Địa điểm lại với nhau

GIỚI THIỆU VỀ NĂNG LƯỢNG METIS

Nền tảng Năng lượng Tích hợp Toàn diện cho Châu Á - Thái Bình Dương

Có trụ sở chính tại Singapore, Metis Energy là nhà phát triển và chủ sở hữu cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo với sự hiện diện mạnh mẽ của địa phương trên khắp khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi là một nền tảng năng lượng tái tạo được tích hợp toàn diện - được thiết kế để phát triển, tài trợ, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng cánh đồng xanh quy mô lớn.
Back to Top