Metis, trước đây là Manhattan Resources, nhắc lại tương lai về năng lượng tái tạo

Năng Lượng Metis, công ty trước đây có tên là Manhattan Resources, tin rằng họ có thể vạch ra một hướng đi mới với các dự án năng lượng tái tạo tại các thị trường như Indonesia, Philippines và Bangladesh. Công ty niêm yết trên đồng hồ cho biết ban quản lý có “đủ chuyên…