Athena Energy Cung cấp thành công dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà C&I lớn nhất Việt Nam

Công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập Đoàn Năng Lượng Metis, Athena Energy Holdings Pte Ltd kỷ niệm việc bàn giao dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà C&I có quy mô lớn nhất và khách hàng duy nhất tại Việt Nam bằng một buổi lễ khánh thành. Athena Energy…