Việt Nam

50 MW đang hoạt động

Thể thao: Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam
Nhà sản xuất giày dép

ALL Wells: Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
Ngành thể thao

Olam Việt Nam: Đồng Nai, Việt Nam
Kinh doanh Thực phẩm & Nông nghiệp

Huafu: Tỉnh Long An, Việt Nam
Hoạt động quý 2 năm 2022

Bảo đảm 26 MW

120 MW trong đường ống

KH Gears: Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam
Sản xuất bánh răng tùy chỉnh
1 MW, Đang hoạt động

United Jumbo: Đồng Nai, Việt Nam
Công nghiệp chế tạo máy nông lâm nghiệp
8 MW, Đang hoạt động

Bright (Brico): Bắc Ninh, Việt Nam
Nhà sản xuất dụng cụ nấu ăn bằng gang
6 MW, Đang hoạt động

Chen Tai Lace: Bình Dương, Việt Nam
Nhà sản xuất giày ren
1 MW, Đang hoạt động

Indonesia

~ 70 + MW Đang được Phát triển

Dự án Tiện ích, Tây Kalimantan
50 MWp

Sân bay, Tây Kalimantan
3,5MWp

Trung Sulawesi
2MWp

Khu công nghiệp năng lượng mặt trời nổi, Đông Java
25MWp

Giấy & Bao bì, Tây Java
1MWp

Châu Úc

Trung tâm năng lượng tái tạo Bendemeer

Dự án năng lượng mặt trời Bendemeer
Hợp đồng thuê có bảo đảm
800ha đất bằng phẳng sử dụng được
Nằm trên đường dây 330kV TX
300MW, Hoạt động Q1 2023

Dự án gió Bendemeer
Truy cập lưới điện chung với năng lượng mặt trời
Tài nguyên gió đã biết
Hỗ trợ địa phương mạnh mẽ
380MW, hoạt động Q3 2026

Dự án pin Bendemeer
Quyền truy cập lưới được chia sẻ
Tối ưu hóa kích thước kết nối
Vị trí lưới mạnh
210MW, hoạt động Q4 năm 2023

Trung tâm năng lượng tái tạo Bendemeer

Hệ mặt trời

300MW
Hoạt động Q1 2023

Gió

380MW
Hoạt động Q4 2024

BESS

200MW
Hoạt động Q1 2022

Phi-líp-pin

Dự án tiện ích năng lượng mặt trời Bataan

65 MWp
Hoạt động Q1 2023

Bangladesh

Dự án tiện ích năng lượng mặt trời Ganga

180 MWp
Hoạt động Q4 2023

Dự án tiện ích năng lượng mặt trời Ganga

180 MWp
Hoạt động Q4 2023

Back to Top