Athena Energy Cung cấp thành công dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà C&I lớn nhất Việt Nam

Công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Tập Đoàn Năng Lượng Metis, Athena Energy Holdings Pte Ltd kỷ niệm việc bàn giao dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà C&I có quy mô lớn nhất và khách hàng duy nhất tại Việt Nam bằng một buổi lễ khánh thành. Athena Energy…

Metis, trước đây là Manhattan Resources, nhắc lại tương lai về năng lượng tái tạo

Năng Lượng Metis, công ty trước đây có tên là Manhattan Resources, tin rằng họ có thể vạch ra một hướng đi mới với các dự án năng lượng tái tạo tại các thị trường như Indonesia, Philippines và Bangladesh. Công ty niêm yết trên đồng hồ cho biết ban quản lý có “đủ chuyên…

Công ty con của Năng Lượng Metis, Athena, huy động được 14 triệu USD từ các quỹ khí hậu có khả năng quản lý

Singapore/Zurich ngày 30 tháng 3 năm 2022 – Đầu tư về khả năng đáp ứng AG (“khả năng đáp ứng”), công ty quản lý tài sản bền vững của Thụy Sĩ tập trung hoàn toàn vào đầu tư tác động, cung cấp khoản vay hợp vốn có bảo đảm cao cấp trị giá 14 triệu…

Manhattan Resources mua lại công ty năng lượng tái tạo Athena Energy

MANHATTAN Resources đã ký hợp đồng mua bán với nền tảng năng lượng tái tạo Athena Energy nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh điện của mình. Tập đoàn vận chuyển than được niêm yết trên bảng mạch chính sẽ mua Athena với giá 4,8 triệu đô la Singapore, với 4,3 triệu đô la Singapore…