metis-năng lượng-sự nghiệp

Nghề nghiệp

Chúng tôi đang tìm kiếm những cá nhân đầy động lực và độc lập để tham gia mục tiêu của chúng tôi – vì một tương lai tươi sáng và xanh hơn!


VỊ TRÍ MỞ

Việt Nam
Quản lý Dự án
Kỹ sư Kết cấu & Dân dụng
Kỹ sư PV O&M

Châu Úc
Quản lý Dự án

Singapore
Quản lý Tài sản
Quản lý Dự án
Điều hành Dự án

Indonesia
Quản lý Dự án
Kỹ sư Kết cấu & Dân dụng
Kỹ sư PV O&M


Vui lòng gửi hồ sơ của bạn đến info@metisenergy.com

Back to Top