Manhattan Resources mua lại công ty năng lượng tái tạo Athena Energy

MANHATTAN Resources đã ký hợp đồng mua bán với nền tảng năng lượng tái tạo Athena Energy nhằm tăng cường hoạt động kinh doanh điện của mình. Tập đoàn vận chuyển than được niêm yết trên bảng mạch chính sẽ mua Athena với giá 4,8 triệu đô la Singapore, với 4,3 triệu đô la Singapore…