Mục đích của chúng tôi

TẦM NHÌN
Để đạt được một tương lai phát thải ròng về 0 và một xã hội xanh hơn
NHIỆM VỤ
Cung cấp các giải pháp năng lượng tái tạo đẳng cấp thế giới

Giá trị của chúng tôi

Trí tuệ tập thể

Chúng tôi tin tưởng vào sự cộng sinh giữa kiến thức và quan điểm để đi đến giải pháp tối ưu.

Cam kết bền vững

Chúng tôi cam kết xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn và một tương lai tươi sáng hơn.

Tôn trọng lẫn nhau

Chúng tôi tôn trọng cách tiếp cận của mình, có xem xét đến môi trường của chúng tôi và những người sống trong đó.

Câu chuyện về năng lượng Metis

Câu chuyện về sự Thống nhất

Nữ thần Hy Lạp, Metis

Năng lượng Metis là sự kết hợp hoàn hảo của hai thực thể khác nhau, Athena Energy và Manhattan Resources. Mỗi tổ chức đều mang đến cho chúng tôi nhiều kinh nghiệm, nguồn lực dồi dào và hơn hết là sức mạnh nhân lực. Cùng nhau, chúng tôi chung tay hướng tới một tầm nhìn chung về một tương lai tốt đẹp và tươi sáng hơn.

Trong đền thờ Hy Lạp, Metis được biết đến như nữ thần trí tuệ cũng như mẹ của Athena, công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của chúng tôi. Cái tên thể hiện mong muốn của chúng tôi trong việc khai thác trí tuệ tập thể của mọi người và các đối tác của chúng tôi để tạo ra các dự án có tác động lâu dài cho các thế hệ tương lai của chúng tôi sau này.
Tất cả đơn giản là vì chúng tôi đoàn kết cùng nhau vì một tương lai tươi sáng hơn nhiều.

Nữ thần Hy Lạp, Metis
Mục tiêu Chiến lược & Kết quả Chính

Hướng tới một Tương lai Phát thải ròng về 0

Để đạt được tầm nhìn về một tương lai phát thải ròng về 0 và một xã hội xanh hơn, chúng tôi sẽ khám phá các cơ hội ở cả các thị trường đã phát triển và đang phát triển bằng cách khai thác các mối quan hệ đối tác địa phương mạnh mẽ của chúng tôi ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương. Chúng tôi đặt mục tiêu có được danh mục đầu tư 1 GW vào năm 2025.

Chúng tôi Làm gì

Chúng tôi Khởi nguồn
Chúng tôi dẫn đầu các dự án thông qua mạng lưới và khả năng tiếp cận thị trường sâu rộng của mình.

Chúng tôi Phát triển
Sử dụng chuyên môn về công nghệ-thương mại của mình, chúng tôi phát triển các dự án từ đầu, đảm bảo khả năng tài chính cao.

Chúng tôi Xây dựng
Chúng tôi dẫn đầu các hoạt động xây dựng của mình với sự thông thạo địa phương.

Chúng tôi Cam kết
Chúng tôi không bỏ qua các dự án của mình và luôn ủng hộ và cam kết thực hiện tất cả các dự án của chúng tôi trong thời gian dài.

Chúng tôi Điều hành
Khả năng chẩn đoán từ xa và quản lý tài sản của chúng tôi cho phép chúng tôi quản lý hiệu quả các hoạt động sau xây dựng.

Chúng tôi Quan tâm
Cộng đồng, văn hóa và môi trường địa phương đáng nhận được sự tôn trọng tối đa. Do đó, chúng tôi cân nhắc kỹ lưỡng những yếu tố này trên từng bước đi.

Back to Top