Công ty con của Năng Lượng Metis, Athena, huy động được 14 triệu USD từ các quỹ khí hậu có khả năng quản lý

Singapore/Zurich ngày 30 tháng 3 năm 2022 – Đầu tư về khả năng đáp ứng AG (“khả năng đáp ứng”), công ty quản lý tài sản bền vững của Thụy Sĩ tập trung hoàn toàn vào đầu tư tác động, cung cấp khoản vay hợp vốn có bảo đảm cao cấp trị giá 14 triệu…